top of page
creator

1

beheerder_site

2

bemiddelaar

3

meester

4

scheidsrechter

5

spelverdeler

6

atleet

7

rebel

8

dromer

9

onderzoeker

10

krijger

11

verteller

12

transformator

13

architect

14

Koningin

15

mentor

16

fontein

17

nar

18

Priesteres

19

avonturier

20

Denker

21

strateeg

22

koning

23

Amazone

24

alchemist

25

onderzoeker

26

gedaantewisselaar

27

Atlas

28

visionair

29

zorger

30

1. CREATOR

De Creator gebruikt zijn verbeelding om dingen te bedenken en te maken die voorheen nog niet bestonden. Wanneer hij iets voor ogen heeft, zal hij niet rusten tot hij het gecreëerd heeft. Hij blijft nieuwe manieren zoeken om tot zijn doel te geraken, door de grenzen af te tasten tussen zijn verbeelding en de werkelijkheid. De grote kracht van de Creator is dat hij zijn creatieve gave altijd en overal kan aanspreken. Anderen zijn vaak jaloers op de Creator omdat hij er als geen ander in slaagt om zijn leven te creëren, precies zoals hij het wil. Het pad dat hij moet gaan, bestaat immers simpelweg nog niet.

2. BEHEERDER

Er zijn leiders die uitblinken in tijden van oorlog en er zijn leiders die het uitstekend doen in tijden van vrede. De Beheerder behoort tot die laatste categorie. Voor een organisatie die uit een woelige periode komt, is hij een godsgeschenk. Hij brengt immers rust en stabiliteit. Zijn hang naar veiligheid zorgt ervoor dat hij de zaken dubbelcheckt, zuinig omgaat met budgetten en een gezond gevoel heeft voor risicobeheersing. Hij maakt de organisatiewerking controleerbaar door zaken te categoriseren en om te bouwen tot een beheersbaar proces. Hij houdt van eenvoudige oplossingen en soberheid. Hij is betrouwbaar, transparant, eerlijk en waardeert mensen voor hun inzet. Zijn belangrijkste streven is stabiliteit voor de organisatie.

3. BEMIDDELAAR

De Bemiddelaar werpt licht op de verschillende standpunten rond de tafel en kan ze verenigen in één gedragen besluit. Dit heeft hij te danken aan verschillende talenten. Om te beginnen kan hij, als geen ander, luisteren naar tegengestelde opinies. Hij kan zich inleven in de verschillende situaties van diegenen die rond de tafel zitten en achterhaalt wat hun belangen zijn. Daarnaast heeft hij de vaardigheid om de context scherp te observeren en koppelt dit aan een feilloos gevoel voor timing. Hij heeft de moed om in spannende situaties oordeelloos aanwezig te blijven. Wanneer de spanning te hoog oploopt, is hij in staat om de lont uit het kruitvat te halen. Tot slot, brengt hij alle belangen samen tot een collectieve oplossing.
Hij voegt inhoudelijk niet zozeer iets toe, maar door zijn oneindige geduld, creëert hij het veld waarin de oplossing zich, schijnbaar vanzelf, toont.

4. MEESTER


De Meester is geen meester over anderen, maar een meester over zichzelf. Hij kent zichzelf, zijn triggers en zijn talenten en zet die in om de wereld te dienen. Hij heeft geen ambities voor zichzelf, geen verlangen dat de dingen anders zouden zijn dan ze zijn. De Meester blinkt uit in gelijkmoedigheid en behandelt anderen met respect, welke emotionele triggers er ook zijn. Hij redt de situatie niet, hij neemt de boel niet over. Louter door zijn aanwezigheid, voelen anderen de rust en het vertrouwen om ook vanuit hun talent de situatie te overschouwen en het nodige te doen.

5. SCHEIDSRECHTER

In een wereld waarin iedereen een (andere) mening heeft, is de stelligheid van een wijze Scheidsrechter een verademing. Hij neemt de verschillende opinies in ogenschouw en hakt knopen door. Een uitspraak van een Scheidsrechter heeft de kracht om het geroezemoes te doen verstommen. Wanneer hij iets beslist heeft, legt de groep zich hierbij neer. Ze weten immers dat het, voor nu, in deze omstandigheden, de beste keuze is. De Scheidsrechter zorgt er zo voor dat de rust weerkeert en dat de spelregels correct gevolgd worden.

6. SPELVERDELER

 

De Spelverdeler is de centrale spil van een goed geolied team. Het team en de Spelverdeler zijn intensief op elkaar ingespeeld en kennen elkaars talenten door en door. De voornaamste taak van de Spelverdeler is het voortdurend lezen van de situatie op het veld. Met de strategie in zijn achterhoofd zet hij opportuniteiten om in concrete acties. Hij kijkt vooruit in het spel en benut de talenten van de spelers optimaal. De Spelverdeler moet zich voortdurend bewust zijn van zijn positie. De ideale plek voor hem is met één been in het spel en met het andere eruit. Voldoende mee zijn met wat er beweegt op het veld, maar tegelijkertijd voldoende afstand houden om het overzicht te kunnen bewaren. Een goede Spelverdeler weet met deze spanning om te gaan.

7. ATLEET

 

De Atleet is in staat om grootse prestaties neer te zetten. Zijn leven staat in het teken van resultaten halen en winnen. Een goede voorbereiding is daarbij essentieel. Om zijn doel te bereiken, bouwt hij efficiënte processen en routines die gericht zijn op maximale output. Wanneer het moment van de waarheid is aangebroken, is hij een toonbeeld van opperste concentratie en focus. Door zijn voorbeeld van zelfdiscipline en bijhorende resultaten inspireert hij de mensen rond zich. Het gaat hem niet om de perfectie, maar wel om het voortdurend verleggen van zijn grenzen.

 

8. REBEL

 

De Rebel leeft volgens zijn eigen morele code. Hij stelt alle culturele, maatschappelijke en individuele regels in vraag. Hij zal steeds het systeem en de structuur waar hij deel van uitmaakt kritisch bekijken. Hij doet dit om de échte waarheid te ontdekken, wars van wat anderen zeggen. In zijn streven gelijkwaardigheid en rechtvaardigheid voor iedereen te vinden, start de mature Rebel steeds weer bij zichzelf in plaats van zich in een machtsstrijd te verliezen. Hij geeft het goede voorbeeld en hij accepteert geweldloos de gevolgen hiervan. De Rebel is een non-conformist en dikwijls ontzettend creatief. De Rebel bewerkstelligt verandering voor het team, de organisatie en de maatschappij door zijn bewust-zijn van zichzelf en zijn pad continu te vergroten.

9. DROMER


De Dromer staat erom bekend te mijmeren over betere, grotere, vervullendere mogelijkheden. Hij is in staat de blik van het team te verruimen door onverwachte mogelijkheden aan te dragen. Hij helpt het team om grotere, gedurfdere doelen te stellen. Hij stelt de “wat als…” vraag. Wat als we konden vliegen? Wat als we een oplossing hadden voor het productieprobleem? Hij wordt niet beperkt in zijn denken door praktische haalbaarheid, waardoor zijn inbreng, met name in de brainstormfase van een project, van onschatbare waarde is.
 

10. ONDERZOEKER

Het is de intentie van de Onderzoeker om projecten beter te maken en het team te behoeden voor onnodige risico’s. Met zijn heldere blik weet de Onderzoeker meteen naar de kernoorzaak te gaan van eender welk probleem. Hij voelt zich als een vis in het water in een berg complexe data en kan hieruit filteren wat relevant is voor het voorliggend vraagstuk. Hij rust niet vooraleer hij weet waarom iets gebeurt. De Onderzoeker daagt de andere teamleden uit hun beweringen te onderbouwen. Dit doet hij door kritische vragen te stellen die essentieel zijn voor het slagen van het project. Hierdoor krijgen de anderen zelf ook meer inzicht in wat ze aan het doen zijn.
 

11. KRIJGER

 

De Krijger wordt bewonderd voor zijn kracht, lenigheid en energie. Omdat hij voortdurend gefocust is op winnen, krijgt hij zowat alles gedaan. Daarnaast heeft hij ook een sterk rechtvaardigheids- en eergevoel. Samen met een wijze koning vormt hij een heel krachtig team! De Koning beslist wat wijs is voor het land, de Krijger zorgt ervoor dat het gebeurt. Hij beschermt de zwakkeren, verdedigt de waarden, zet recht wat fout is. Hij heeft een aura van onoverwinnelijkheid, mannelijkheid en doorzettingsvermogen. Hij is bovendien ontzettend loyaal aan de missie van het team en aan hun waardenkompas.
 

12. VERTELLER

Het talent van de Verteller bestaat erin dat hij de aandacht van zijn publiek kan vasthouden door de verhalen die hij vertelt. Hij kan de meest banale gebeurtenis omvormen tot een spannende kroniek. Hij gebruikt metaforen en hanteert taal op een volstrekt eigen manier. Hierdoor heeft hij impact op de sfeer en de collectieve wijsheid van een groep: hij kan motiveren, inspireren, informeren,... Wat ook de inhoud van zijn boodschap is, door zijn manier van vertellen blijft zijn publiek geboeid. Verhalen geven zin aan ons dagdagelijks bestaan. Enerzijds bieden ze verstrooiing, anderzijds geven ze herkenning van gelijkaardige situaties in ons leven. Op die manier kan er ook een moraal worden overgebracht aan het team en teams die werken vanuit eenzelfde moraal zijn sneller en productiever.
 

13. TRANSFORMATOR

 

De Transformator is er bij uitstek toe in staat om opnieuw richting te creëren vanuit chaos. Hij weet temidden van al het rumoer een context te creëren waarin er vertraagd kan worden. Dit doet hij vanuit een krachtige presence. Hij is aanwezig in de chaos, maar wordt er niet door geïmpacteerd. Zijn rustige uitstraling, zijn blik op de mogelijkheden en zijn scherpe vragen zorgen ervoor dat mensen weer snel grond onder hun voeten voelen. Dit stelt hen dan in staat de situatie te overschouwen en weer een volgende stap te zetten. De Transformator trekt, noch sleurt. Hij heeft een neus voor waar de beweging wil ontstaan en creëert er een bedding voor.

14. ARCHITECT

Een Architect weet de dromen en de wensen van het team om te zetten in praktische, haalbare en concrete vormen. Hij is goed in het analyseren van problemen en het vertalen naar praktische toepassingen. Hij houdt daarbij rekening met de verschillende stakeholders (opdrachtgever, eindgebruiker,...) en de omgevingsfactoren (wetgeving, markttrends,...). Hij weet al die complexe factoren te verenigen en zoekt daarbij voortdurend het compromis tussen schoonheid en structuur. Hij geeft uiting aan zijn unieke stem, door er een materiële vorm aan te geven.
 

15. KONINGIN

De Koningin is het summum van vrouwelijk leiderschap en gratie. Ze is een groot pleitbezorger voor traditionele waarden zoals het huwelijk, het gezin en de gemeenschap. Ze is loyaal naar de koning en de normen en waarden die ze samen voorleven voor hun volk. Door haar authentieke aanwezigheid is ze in staat om een open ruimte te creëren waarin mensen zich gehoord en geliefd voelen. Ze bewaakt de emotionele veiligheid in het systeem. Bij geladen beslissingen neemt zij de tijd om ervoor te zorgen dat iedereen begrijpt waarom het zo moet gebeuren. Zo zorgt ze voor stabiliteit in het team. Ze is nooit overhaast, maar straalt rust, wijsheid en  waardigheid uit.

16. MENTOR

De Mentor is een reisgezel. Hij loopt naast zijn mentee, niet voorop, niet achterop. Hij helpt hem zijn weg te zoeken. De nadruk ligt hierbij op het vinden van de weg die klopt voor de mentee, niet de weg die de Mentor al kent. Hij is onderweg aanwezig met raad en daad, hij supportert, steunt, is een klankbord en blijft zonder oordeel. Hij ziet het potentieel van zijn mentee en moedigt hem aan om buiten zijn comfortzone te treden. De Mentor houdt altijd  de beste opties voor zijn mentee voor ogen. Hij kan input geven vanuit zijn eigen ervaring, maar het laten vinden van het eigen pad van de mentee staat centraal. Fouten laten maken zonder daarover te oordelen of de ander te willen redden is hierbij cruciaal. Zijn eigen verhaal is minder belangrijk, maar de juiste dosis anekdotes zorgt wel voor herkenning bij en verbinding met de mentee. Door de interactie met de Mentor worden zowel de vaardigheden als het karakter van de mentee gaandeweg verfijnd.
 

17. FONTEIN

 

De focus van de Fontein ligt op het creëren van een plek waar iedereen die nood heeft aan reflectie, bezinning en vertraging, tot rust kan komen. Ze helpt de brug slaan tussen iemands innerlijke wezen (wat wil ik nu zelf?) en de context (wat wil er gebeuren?) door het creëren van een generatieve cocon. De kracht van de Fontein zit in haar rijke innerlijke wereld, ze richt haar energie op het leggen van nieuwe verbanden en het delen van deze inzichten. Ze leeft in lijn met haar essentie. Op die manier wordt ze een bron van inspiratie.
 

18. NAR

De Nar is de geknipte persoon om lucht te brengen in een stressvolle of geladen situatie. Hij leeft in het nu en heeft een heel goed ontwikkelde antenne voor de sfeer en machtsposities in het team. Hij weet als geen ander de juiste snaar te raken om de opgehoopte spanning in een team te deblokkeren. Hij is een krak in het maken van de juiste grap of het uitdelen van een plaagstoot. Op die manier doorbreekt hij taboes en doorprikt hij ongelijke machtssituaties. Hij doet dit op zo’n spontane wijze dat niemand zichzelf of de situatie nog te serieus neemt. Hij motiveert zijn teamleden en maakt zelfs de saaiste routinetaken leuk.

19. PRIESTERES

De Priesteres staat in contact met haar natuurlijke intuïtie. Tegelijkertijd heeft ze haar voeten stevig op de grond. Haar blik omhoog duidt op haar visie en haar connectie met het grotere geheel. Ze heeft de vaardigheid om verder vooruit te kijken dan enig ander teamlid. Ze vertrouwt hiervoor op haar innerlijk weten en houdt voortdurend rekening met people, planet, profit. Wanneer het team haar consulteert, deelt ze graag haar inzichten. Doorgaans leeft ze een beetje afgeschermd van de groep, waardoor ze geen onderdeel uitmaakt van de dagdagelijkse drukte. Ze kan zich gemakkelijk loskoppelen van hun emotionele taferelen. Op die manier bewaart ze haar innerlijke vrede en straalt ze gelijkmoedigheid uit. Door haar sterke verbondenheid met zichzelf en haar intuïtie, helpt ze ons onze eigen waarheid te vinden.
 

20. AVONTURIER
 

De Avonturier is een vrij radicaal in het team: hij is een deel van het team, maar functioneert niet goed in een vaste structuur. Zijn hoogste goed is zijn vrijheid en onafhankelijkheid. Hij is de vreemde eend in de bijt, de man of vrouw met een volledig andere zienswijze dan de rest. Hij laat zich dus ook niet zomaar voor iemands kar spannen. Zijn streven is authenticiteit. Indien hij zich kan vinden in de missie van het team, kan het team op hem rekenen voor een onafhankelijke, authentieke kijk op hun vraagstukken.
 

21. DENKER
 

De Denker is vaak in gedachten verzonken. Hij broedt verder op ideeën en analyseert voortdurend wat hij waarneemt. Hij is vaak intelligent, houdt van lezen en draait zijn woorden een aantal keer om in zijn mond alvorens ze uit te spreken. De Denker is vaak onafhankelijk en tevreden met zijn eigen gezelschap. Hij voelt zich niet genoodzaakt zich aan te passen aan de mening van de groep. Als observator is hij geneigd om zich aan de rand van de groep te zetten, het geheel te observeren en er dan het zijne van te denken. Net die onafhankelijke en kritische geest is een meerwaarde voor het team.

22. STRATEEG

 

De Strateeg is bij uitstek iemand die het spel weet te spelen. Hij creëert voortdurend mogelijkheden voor het team om te scoren. Hij denkt in functie van doelen en de stappen om daar te geraken. Hij denkt niet één stap vooruit, maar ziet het volledige plaatje, compleet met de alternatieve scenario’s. Hij is in staat om in te spelen op nieuwe ontwikkelingen. Wanneer het team start aan een nieuw project, is de Strateeg bij uitstek de man of vrouw om te consulteren. Ook wanneer het team ergens vastloopt. Naast zijn strategisch inzicht, weet hij ook bijzonder goed welke emotionele impact bepaalde beslissingen hebben op zijn team of tegenspelers. Hij zet deze kennis handig in bij het bepalen van de volgende stappen.

23. KONING

Een goede Koning bestuurt zijn land wijs. Hij zorgt ervoor dat zijn onderdanen welvarend en veilig zijn. Hij zet zijn macht in ten voordele van zijn volk en denkt op lange termijn. Wanneer hij veranderingen doorvoert, denkt hij dus aan het grotere geheel en aan de generaties die na hem komen. Hij onderhoudt banden met andere heersers om een veilige toekomst voor zijn rijk te garanderen. De Koning is daarenboven de drager van het wapenschild: zijn normen en waarden vormen de identiteit van het land.

 

24. AMAZONE

De Amazone is atletisch en gedreven. Ze vecht niet om te vechten, maar is gericht op het nastreven van haar hogere doel. Ze heeft een sterk innerlijk waardenkompas en doet wat juist is. Door haar doelgerichtheid en daadkracht is ze een voorbeeld voor anderen. De Amazone laat zich niet van haar stuk brengen, noch beïnvloeden door de mening van anderen. Ze staat in contact met haar vrouwelijke essentie, zonder zich te laten leiden door emoties.
 

25. ALCHEMIST

Het lijkt wel alsof de Alchemist toegang heeft tot een andere bron van wijsheid. Hij verdiept zich onder andere in de principes van de natuur en de wetenschap. Hij is het gewoon om met abstracte, etherische vraagstukken om te gaan en is voortdurend op zoek naar manieren om ze te transformeren. Inhoudelijk weet hij vaak niets over de projecten van het team. Zijn talent ligt erin dat hij abstracte principes weet te verbinden met hun concrete vraagstukken.Die manier van out of the box denken, leidt vaak tot een doorbraak. Hij heeft niets te winnen noch te verliezen bij zijn adviezen aan het team, dat maakt hem een onafhankelijke en betrouwbare raadgever. Ook al staat hij buiten het team, de teamleden weten hem snel te vinden als ze raad nodig hebben. Hij werkt als het ware “op afroep”. 

26. ONTDEKKER

De Ontdekker krijgt er een kick van om onontgonnen gebied te ontdekken. Hij wil aan den lijve ondervinden hoe het eraan toegaat in andere landen, markten, departementen, contexten,... Hij leert door te ervaren en slaat zijn kennis op in zijn lichaam. Hij verlegt voortdurend zijn grenzen. De Ontdekker daagt het team uit om buiten hun comfortzone te gaan, te experimenteren en al doende te ontdekken wat werkt. Om nieuwe gebieden te betreden, moeten er ook nieuwe werkmethodes ontworpen worden. Ook daarvoor deinst een echte Ontdekker niet terug.

27. GEDAANTEWISSELAAR

 

De Gedaantewisselaar past zich aan aan de noden van de context, zonder samen te vallen met één bepaalde stijl. De context bestaat bijvoorbeeld uit de marktcondities, de financiële toestand, de organisatiecultuur, de maturiteit en de persoonlijkheid van degene die voor hem staat, enz… De Gedaantewisselaar weet de noden van een situatie te lezen en hij kan er flexibel op inspelen. Zijn drijfveer is resultaten boeken. Hij is adaptief, flexibel en snel. Nog voor het probleem zich daadwerkelijk stelt, weet hij wat te doen om een oplossing te bieden.
 

28. ATLAS

 

Atlas is de steunpilaar van het team. Hij kan onnoemelijk veel (ver)dragen. Collega’s kunnen altijd bij hem terecht met hun problemen en vragen. Voor hem is nooit iets te veel. Hij is proactief, ziet werk liggen en neemt de verantwoordelijkheid op zich. Nog voor iets op de grond valt, heeft hij het opgeraapt.
Hij is de stille motor, zoekt niet de aandacht op, maar je kan op hem rekenen als er gewerkt moet worden. Hij neemt de tijd om naar mensen te luisteren en biedt oplossingen, vaak door de taken op zich te nemen.


29. VISIONAIR

 

De Visionair is heel erg verbonden met de toekomstmogelijkheden van het team. Hij is een onderdeel van het team, maar is vooral bezig met het ontdekken van onontgonnen gebied, het spotten van trends, het uitzoeken van mogelijke nieuwe projecten. Hij heeft een goede neus voor het spotten van nieuwe opportuniteiten en kan het team ervoor enthousiasmeren. Zijn voornaamste drijfveer is vooruitgang boeken voor het team en bij uitbreiding misschien zelfs voor de wereld.


30. ZORGER

Een Zorger stelt zich ten dienste van de anderen. Hij pikt op welke emoties er spelen en staat met raad en daad klaar om er de scherpe randjes af te halen. Vanuit zijn grote hart wil hij oprecht voor mensen zorgen. Hij houdt van harmonie. Hij is in staat om te vergeven, zaken met mildheid te bekijken en mensen helemaal te accepteren. De Zorger blijft zijn aandacht richten op de groeiende mens en zijn leerpad. Hij geeft nieuwe kansen en blijft de ander omarmen, ook als hij faalt, domme keuzes maakt of teleurstelt.

 

bottom of page