top of page

WORKSHOPS

In deze standaard workshops onderzoeken we de link tussen jouw archetype en de verschillende thema's. Ons doel is je bewustzijn van en perspectief op je patronen te vergroten zodat je je persoonlijke leiderschap verder kan ontwikkelen.

Ons aanbod voor individuen vind je terug in de open workshop kalender.
In deze open ontmoetingen werk je samen met gelijkgestemden aan het verdiepen en verbreden van je persoonlijk leiderschap. We raden aan om vooraf te grasduinen in de archetypebox, al eens te reflecteren a.d.h.v. de worksheets of de e-course te doorlopen alvorens deel te nemen aan één van deze workshops.

Er is ook een aanbod voor teams. De workshops voor teams zijn ontworpen om het individuele leiderschap van de teamleden zo optimaal mogelijk op elkaar af te stemmen, zodanig dat ze een krachtige teamidentiteit uitstralen binnen de organisatie. Heb je interesse om met je team aan de slag te gaan? Aarzel dan niet om ons te contacteren voor een offerte voor een workshop op maat met een thema naar keuze.

“Everyone who’s ever taken a shower has had an idea. It’s the person who gets out of the shower, dries off, and does something about it, who makes a difference.”

Creative Design

Creativiteit. Iedereen heeft het, maar niet iedereen gebruikt het. In deze workshop onderzoeken we de link tussen je archetype en hoe je jouw ideeën in de wereld zet. Deze workshop helpt je inzicht te verwerven in je remmende patronen en geeft je tools om stap voor stap de vruchten van je creativiteit in het licht te brengen.

CREATIVITEIT

Workshop Creativiteit

STRESS

“It's not stress that kills us,

it is our reaction to it”

Image by Luis Villasmil

Stress is op zich een hele normale en soms levensreddende reactie van ons lichaam. Chronische stress daarentegen is zelden nodig en al helemaal niet heilzaam. In deze workshop gaan we na hoe jouw archetype verstrikt geraakt in het web van stress. En, belangrijker, welke intrinsieke talenten het heeft om er ook weer uit te geraken... 

COMMUNICATIE

"To effectively communicate

we must realize that we are

all different in the way we

perceive the world

and use this understanding

as a guide to our communication

with others."

Image by Markus Spiske

Archetypes zijn erg vaardig in hun eigen manier van communiceren. Hun sterktes en valkuilen kleuren de verbale en non-verbale manier waarmee ze informatie zenden of ontvangen. In deze workshop gaan we op zoek naar hoe jouw archetype in krachtige of in dramatische communicatie verzeild geraakt. En hoe je er weer uit kan geraken door de sterktes van je archetype aan te spreken.

WAARDEN

Workshop Stress
Workshop Communicatie
Workhop Waarden

"Values are like fingerprints.

Nobody's are the same,

but you leave them all

over everything you do"

Image by Charles Deluvio

Waarden zijn de ruggenwervels van elk team of organisatie. In deze sessie helpen de archetypes persoonlijke waarden expliciteren. We onderzoeken welke waarden aan de basis liggen van (mogelijke) conflicten en hoe het begrip van elkaars waarden kan leiden tot een effectievere samenwerking.

TRANSITIE

Workshop Transitie

"Any transition is easier,

if you believe in yourself
and your talents."

Image by Todd Cravens

Een goed begin start met een goed einde. Zoveel is zeker. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk? We kijken doorheen een archetypische bril naar verandering en transitie om persoonlijke draagkracht te genereren en weerstand tegen verandering in een nieuw perspectief te plaatsen.

EFFECTIVITEIT

Workshop Effectivteit

"Efficiency is the foundation for survival. Effectivity is the foundation for success."

Image by Miguel Bruna

Teameffectiviteit, wat is dat nu precies? Tijdens deze workshop gaan we na hoe de teamwerking al dan niet stroomt. De archetypes zijn de basis van dit onderzoek: Hoe zijn de verschillende persoonlijkheden op elkaar ingespeeld? Hoe gaan zij om met effectiviteit? Wat draagt ieder bij? En vormen al deze bijdragen een naadloos, op elkaar afgestemd geheel?

bottom of page